VM i tømmerfløting vil bli utvidet i 2017. Det er satt en øvre grense på tolv lag.
Fløtingen vil foregå i Tverrena som tidligere, det vil bli tre heat, og finaleomgangen går ved flomvollen i Trysil sentrum,og vil inneholde en rekke varierte øvelser og prøvelser for de håpefulle tømmerfløterne.

Tidspunkter:
Fredag 16.06.2017.
Starten går kl. 17.00

Lagene møter senest kl. 16.30 ved startpunktet i Tverrena

 

Fløting av tømmer.

Første heat starter                   kl. 17.00 ( 4 lag)

Andre heat starter                   kl. 17.15 ( 4 lag)

Tredje heat starter                 kl. 17.30 ( 4 lag)

 

Dette gjør at lagene kommer ganske tett nedover elva.

 

 

Lørdag 18.06.2017.
Første konkurranse starter kl. 11.00

Lagene møter senest kl. 10.30  scenen ved flomvollen Trysil sentrum

 

Bål/ kaffekoking på tid          kl. 11.00

 

Stafett med kjetting/ lense kl. 12.00

 

Kuting på tømmer/ roing      kl. 13.00

 

Bronsefinale                             kl. 15.30

 

Finale                                         kl. 15.45

 

Premieutdeling                        kl. 16.15

 

 

Regler:

Før hver øvelse får lagene en innføring i regler og gjennomføring.

 

Lagene skal bestå av 4 personer og det er lov å ha med en reserve.

Lagene må melde på personene det gjelder med navn før 1. juni.

 

Jury / konkurranseledelse skal varsles når reserve settes inn.

Blir reserven brukt kan en ikke bytte flere ganger.

 

Poeng fordeles for hver delkonkurranse på følgende måte:

1.plass: 9 poeng
2.plass: 7 poeng
3.plass: 6 poeng
4.plass: 5 poeng
5.plass: 4 poeng
6.plass: 3 poeng
7.plass: 2 poeng
8.plass: 1 poeng

 


Svenskene kommer!
I 2017 venter vi flere svenske lag. 

Lagene som deltok i VM i fjor vil ha fortrinnsrett. Blant de øvrige påmeldte lag vil det bli foretatt en loddtrekning. 

 

1.premien ser fortsatt slik ut med blir større og vil være en «vandrepokal»

 

Alle lagene blir premiert.